การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ2560

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับตรง)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2560
โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะครับ ^^**

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก