การสัมนาหัวข้อ “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล

วันนี้ ( 22 มีนาคม 2560) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณเฟื่องลดา พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก