การสัมมนาทางการตลาด THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนาทางการตลาดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโดยในช่วงเช้าเป็นการสัมนาในรูปแบบงาน FLY US Marketing 4.0 เคล็ด ลับเปลี่ยนชีวิตในยุคออนไลน์ โดยมีคุณวิกรานต์ มงคลจันทร์เป็นวิทยากรบรรยาย
จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการสัมนาภายใต้รูปแบบงาน Marketing Change 4.0 คิดให้ไวเปลี่ยนให้ทัน ในหัวข้อ SLS THAILAND 4.0 โดยมีคุณธนกฤต อาเตอร์ สิริมหัทธนังกุร เจ้าของร้าน Oh! My Cheese และ คุณผึ้ง ประภากร ไชยมาตร เจ้าของแบรนด์ Sweet’Soft เป็นวิทยากรบรรยาย

ภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก