การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วานนี้ (15 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคที่ 1 “พรรคบริหารสุดใจ” และ พรรคที่ 2 “พรรคนี้เพื่อเธอ” โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคูหาเลือกตั้งพร้อมเครื่องนับคะแนนจาก กกต. จากนั้นได้ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการนับผลคะแนน โดยเปิดให้ผู้สมัครเลือกตั้งเข้าร่วมการเปิดเครื่องนับคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้การนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,994 คน โดยแบ่งผลลงคะแนนออกเป็น หมายเลข 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คะแนน หมายเลข 2 จำนวนทั้งสิ้น 814 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน 151 คะแนน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก