ขอเชิญชวน สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพบัญชี…สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2”

National Accounting Championship2-3

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวน สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพบัญชี…สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2”

ระเบียบและกำหนดการแข่งขัน

กรอกใบสมัครได้ที่นี่