ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีและผู้บริหารร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด.


เมื่อวานนี้ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีและผู้บริหารร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด. ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา. รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าทำงาน. กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ประกอบด้วยบริษัทรวม 40 บริษัท ทำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ บริษัทมีความต้องการทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาวิชาการบัญชี. ซึ่งจะได้มีการลงนามความร่วมมือต่อไป