คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแผนการตลาด

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มทร.พระนคร คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแผนการตลาด“Marketing Plan Contest By A.P Honda”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลชมเชยรอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดแผนการตลาดโครงการ “Marketing Plan Contest By A.P Honda” ทั้งนี้ ผศ.บุญธรรม พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ได้ขึ้นรับโล่ห์เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ โรงภาพยนต์สยามพารากอน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus