คู่มือนักศึกษา

แต่งกาย ปี1-01

แต่งกาย ปี2-4-01-01

คู่มือนักศึกษาเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ ภายในเล่มนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ กฏระเบียบต่างๆ การแต่งกาย สวัสดิการและการบริการนักศึกษา รวมทั้งระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2558-ฉบับเต็ม