ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” โดยมี ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข โดยการจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้มุ่งเน้นกิจกรรมนันทนาการแทรกคุณธรรม จริยธรรม อาทิเช่น กิจกรรมศึกษาสถานีการเรียนรู้ “ธรรมะวัยใส” กิจกรรม“ดวงประทีบ…แห่งรัก” กิจกรรมกัลยาณมิตร “เพื่อนแท้..เรารักนาย” กิจกรรมอธิฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ “ครู…ของแผ่นดิน” ฟังการบรรยายธรรมมะ สวดมนต์-ทำวัตร การเดินจงกรม บริหารจิตเจริญปัญญา มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กเลย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.