“งามแฉล้ม สาว-หนุ่ม แห่งวังสน นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทย วันศุกร์”

งามแฉล้ม สาว-หนุ่ม แห่งวังสน นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทย วันศุกร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วม นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงามให้คงอยู่ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกร “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ในทุกวันศุกร์ ตามโครงการ “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ใส่ใจ AEC” ได้ตลอดปีการศึกษา 2558