โครงการจิตอาสา พาน้องทำดี เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพาน้องทำดี เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และและนักศึกษาทั้ง 3 คณะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษาศูนย์พณิชยการพระนคร ที่จะร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาศูนย์พณิชยการพระนครแล้ว ยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 อีกด้วย
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก