แจ้งรายละเอียดห้องฝึกซ้อมย่อยคณะบริหารธุรกิจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

แจ้งรายละเอียดห้องฝึกซ้อมย่อยคณะบริหารธุรกิจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30  ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดการฝึกซ้อมย่อยคณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อแถวด้านขวา

รายชื่อแถวด้านซ้าย