บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทTCAS และโควตา ปวช./ปวส.

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภท TCAS Portfolio (มัธยมปลาย) และประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ปวช./ปวส.ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยจะประกาศผลการสอบ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 #ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th

**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะครับ ^^**

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก