บรรยายกาศการรับน้อง 2560

วานนี้ (23 มิถุนายน 2560)คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคน ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาของตนเองที่เข้าศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก