บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจปีการศึกษา2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพิธีบวงสรวง ผลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยตักบาตรเช้า จากนั้น ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และภายในกิจกรรมได้มีการแนะนำสโมสรนักศึกษาและชมรมคณะบริหารธุรกิจ โดยนายกสโมสรนักศึกษา ประธานสาขาและประธานชมรมคณะบริหารธุรกิจ ต่อมา มูลนิธิ โนอิ้งบุดด้า ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ชีวิตรุ่งเรืองได้ด้วยศีล สำเร็จได้ด้วยสมาธิและปัญญา” ในช่วงบ่าย ได้มีพิธีรับขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ตามด้วย คุณปรีชา ธนสุกาญจน์ รองประธานกรรมการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ แนะนำเกี่ยวกับการเรียนคู่กับทำกิจกรรม สุดท้าย พันตำรวจเอก ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และโทษของยาเสพติด” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมเปิดโลกชมรม ณ โถง อาคารพร้อมมงคล ข่าว / ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

 

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก