ประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องวันที่ 2

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เน้นคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดอบรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องวันที่ 2 ” วันนี้ (28 มิถุนายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัด“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้เป็นการอบรมในรูปแบบการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร (มคอ.7) และ ระดับคณะ จำนวน 4 ฝ่าย โดย ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ดร.พัทรียา เห็นกลาง และ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.