ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดงานกิจการนักศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน  ๑  อัตรา  และสังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน  ๑  อัตรา  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเป็นลูกจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเป็นลูกจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเป็นลูกจ้าง.pdf
214.0 KiB
98 Downloads
Details