ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “การเรียนปรับพื้นฐาน”

  1. แจ้งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

(ประเภทโควตา รับตรง ทั้งประเภท 4 ปี และเทียบโอน)

เรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2558

ณ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  1. สมัครเรียนและชำระเงิน 1,200 บาท วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศเรียนปรับพื้น
ประกาศเรียนปรับพื้น
ประกาศเรียนปรับพื้น.pdf
29.9 KiB
2180 Downloads
Details
1 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่2(อังกฤษ คณิต)
1 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่2(อังกฤษ คณิต)
1.ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่2(อังกฤษ คณิต).pdf
44.9 KiB
1797 Downloads
Details
2 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (วิชาชีพ)
2 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (วิชาชีพ)
2.ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (วิชาชีพ).pdf
45.8 KiB
1528 Downloads
Details