ประกาศคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสถาบันภาษา AUA LANGUAGE CENTER

สำหรับนักศึกษาที่ทราบว่านักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใด และเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในกลุ่มใดของหลักสูตร English for Communication ของ AUA แล้ว สามารถนำผลไป สมัครเรียนที่สถานสอนภาษา AUA Language Center ได้ทั้ง 15 สาขา ใน กทม.และต่างจังหวัดโดยไม่ต้องทำการทดสอบใหม่ โดยหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Bronze Silver Gold Platinum กลุ่มละ 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง แต่ละคอร์ส มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 4,800 บาท
(โดยผลการทดสอบจะถูกนำไปบันทึกลงระบบข้อมูลของ เอยูเอ)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอยูเอ จามจุรี โทร 02-657-6411 ต่อ 1285

ประกาศผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษถาบันสอนภาษา AUA