ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ