ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย: ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

สามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

ดาวน์โหลดใบรับสมัครได้ที่นี่