ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน
“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้”
ตามที่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสอบเข้าชิงทุน
“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้”
ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน.PDF
341.6 KiB
120 Downloads
Details