ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร (ทุน พ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558

มอบทุนพพ-01