ประกาศรายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐาน

เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 18-19, 22-26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
**หมายเหตุ สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือชุดนักศึกษาโรงเรียนเดิม

วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ.pdf
730.5 KiB
2982 Downloads
Details
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์.pdf
743.1 KiB
2253 Downloads
Details