ประชุมเตรียมงาน “โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

วันนี้ (18 ธันวาคม 2558) งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดการประชุม “เตรียมงานโครงการปฐมนิเทศสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2558” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยชี้แจ้งวัตถุประสงค์ รูปแบบของการจัดโครงการและหน้าที่ความรับผิดในแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.