ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษา

วันนี้ (3 สิงหาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและงานสหกิจศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาความร่วมมือและมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการธนาคารในยุคปัจจุบันให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจศึกษา และพร้อมยังสามารถต่อยอดความความรู้ที่ได้รับและนำไปใช้ในการทำงานอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก