ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ประวัติคณะบริหารธุรกิจ” color=”peacoc” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

10397206_651832651588623_7921459941156904446_o

[/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_column_text]คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร อันเป็นสถาบันการศึกษาด้านพณิชยการที่เก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า ๑๑๘ ปี ซึ่งเป็นวังเดิมของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วังนางเลิ้ง) บนถนน พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” color=”peacoc” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

_PRD1765

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพณิชการพระนคร จวบจนคณะบริหารธุรกิจ ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”พระประวัติ” color=”peacoc” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

kl17

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาโหมดประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ณ พระบรมมหาราชวัง พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกัน ๒ พระองค์ ได้แก่ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส อ่านต่อ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”วังนางเลิ้ง” color=”peacoc” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

_MG_0993

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

วังนางเลิ้ง มีพื้นที่รวมประมาณ ๒๘ ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย ตำหนักใหญ่ที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกคล้ายวังบูรพาภิรมย์ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศา ภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณพันธุวงศ์วรเดช บนถนนมหาไชย ตัวอาคารตำหนักเป็นคอนกรีต ๒ ชั้น แวดล้อมด้วยศาลา ๔ หลัง อ่านต่อ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”เรือนหมอพร” color=”peacoc” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

_PRD1751

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“เรือนหมอพร” หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ให้ลูกหลานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ…เสด็จเตี่ย

“เรือนหมอพร” ตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนครในปัจจุบัน เรือนหลังนี้เจ้าของเรือนเดิมคือ หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา พระชายาในกรมหลวงชุมพรฯ มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น เป็นศิลปกรรมแบบ นีโอ–คลาสสิก (Neo-Classic) แต่ได้ดัดแปลงให้เข้ากับภูมิอากาศใน เขตร้อน ด้วยการสร้างเป็นเรือนไม้ เรือนลักษณะนี้เริ่มแพร่หลายเข้า มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่นิยมสร้างกันในหมู่คหบดี ขุนนาง และชนชั้นกลางทั่วไป อ่านต่อ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]