ผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

เบอร์ 1 พรรคเพื่อพระนคร

เบอร์ 1

เบอร์ 1.1

เบอร์ 2 พรรคบริหารสุดพลัง

เบอร์ 2-1

เบอร์ 2