ศูนย์พณิชการพระนคร จุดรวมพลของกลุ่มบุคคล พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ ร่วมเป็นจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดตั้งเป็นจุดรวมพลของกลุ่มบุคคล/หน่วยงานร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพ / ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร