พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557

เมี่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 เพื่อเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยในช่วงเช้ามหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กับอาจารย์กำกับแถวบัณฑิตตามห้องซ้อม ช่วงบ่ายบัณฑิตเคลื่อนขบวนแถวขึ้นฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ และในช่วงเย็นงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต “ราตรีฟ้า-ขาว ชาวพาณิชย์”

ในการนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก