พิธีรับมอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาของนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจ

3 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาของนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจจากบริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคมลู้บ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เป็นเงิน 200,000 บาท โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วม ณ ห้องประชุมธรรมนูญ – สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร