พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “น้อมจิต วันทา บูชาครู”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

วันนี้ (3 กันยายน 2558) คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” โดยมี   ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมและกีฬา และรางวัลประกวดพานไหว้ครูซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามได้แก่ ทีมห้อง ปกง.56/2 รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ได้แก่ ทีมห้อง ทจท.58/1 โดยพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.