พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อม วันทา บูชาครู” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมและด้านวิชาการ และรางวัลประกวดพานไหว้ครู โดยพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก