มทร. พระนคร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี กมลขันติธร

รายละเอียด

***เมื่อค่ำวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น. อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการสวดพระอภิธรรมศพ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี กมลขันติธร อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ณ ศาลาวัดพระเงิน บางใหญ่ จ.นนทบุรี

**โดยในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น. สาขาวิชาการตลาดและบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ โดยคณะบริหารธุรกิจได้จัดรถสำหรับบริการรับ-ส่ง ผู้ที่ประสงค์ไปร่วมงาน (รถออกเวลา 16.00 น.)

**พิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาวัดพระเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ตามวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น