มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบพิธีสตมวาร 100 วัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบพิธีสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 วันที่ 20 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร 100 วัน พระบรมศพ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าเรือหมอพร มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก