ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระเบียบการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ใบสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว