ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่สู่นวัตกรรม 2559

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่สู่นวัตกรรม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) โดย รศ. สุภัทรา โกศัยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องมงคลอาภา 2 (สัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

โดยผู้แทนของ ISMED ได้แก่ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณอาภาพรรณ ชนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ได้นำเสนอภาระหน้าที่ของสถาบันรวมทั้งขอบข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างผู้ประกอบการใหม่
ดร.ปริญญา มากลิ่น เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือ ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดังนั้นการหารือและพูดคุยแนวทางการพัฒนาทางวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มดำเนินธุรกิจ (Start-Up) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักปฏิบัติ โดยร่วมกันพัฒนาวิชา ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อบรรจุในทุกหลักสูตเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาของทุกคณะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคตได้

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.