ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9/2560

– สังกัดงานบริหารจำนวน 2 อัตรา
– สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ 9/60