สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ มทร.พระนคร ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สนองนโยบายของ สกอ. จัดสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะกรรมการ ได้มีการตรวจเยี่ยมและควบคุมสนามสอบ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กำกับการสอบ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ข่าว, ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติม