ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas3 รับตรงร่วมกัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas3 รับตรงร่วมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ