สัมมนา “กลยุทธ์การตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคุณ สุทธิชัย พนิตนรากุล เจ้าของแบรนด์ The Waffle ยอดฮิตที่ทำการตลาดไปในหลายประเทศ ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก