คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Mar_1ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์
Dr.Thanakon Ratchatakulpat
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
E-mail : thanakon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Mar_3ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ
Asst. Prof. Kwanrutai Wongkamhaenharn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : kwanrutai.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_8ผศ.จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี
Asst. Prof. Jureerut Lovirutsutee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : churee_47@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_11นางชมพูนุท โภคณิตถานนท์
Mrs.Chompoonud Phokanittanon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : chompoonud.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_5ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
Dr.Ntapat Worapongpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : ntapat.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar-N01ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ
Dr.Natcha Thumrongchot
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : thnatcha@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_4นางผุสสดี วัฒนเมธา
Mrs. Phussadee Wattanametha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : phussadee.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_9ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์
Asst. Prof. Pairot Tipamart
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : pairojpamat@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Mar-N01นางมันทนา รังษีกุล
Mrs. Mantana Rangsrikul
ผู้ช่วยคณบดี , อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : mantana.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
Mar_7ผศ.วราพันธ์ มุ่งวิชา
Asst. Prof. Varapun Moongvicha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : varapun.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_10ผศ.ศิริกุล บุญญาลัย
Asst. Prof. SiriKul Boonyalai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : -
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar__2ผศ.อารยา บูรณะกูล
Asst. Prof. Araya Buranakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : araya.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.