สาขาวิชาการบัญชี

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Acc_11
นายนิพล แก่นโกมล
Mr. Nipon Kankomon
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : nipon.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341,2345
Acc_7นายคัมภีร์ เนตรอัมพร
Mr. Khampee Netumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :khampee.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc_17ผศ.จำนงค์ จันทโชโต
Asst. Prot. Jamnong Jantachoto
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

E-mail : jamnon.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_5นางชัชรินทร์ จุลกะเสวี
Mrs. Chatcharin Jullakasevee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : chatcharin.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_3ผศ.ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์
Asst. Prof. Tipsuda Comwongwiwat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : tipsuda.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_13นายธนกร ชุ้นตระกูล
Mr. Thanakorn Choontrakull
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : thanakorn.c@rumtp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341 , 2391
Acc_10ดร.ธนธัส ทัพมงคล
Dr. Thanatas Tupmongkol
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี หัวหน้าสำนักงานโครงการ MBA
E-mail : thanatas.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Acc_4นายภูริพร นิมิตภัทร
Mr. Komthon Nimitpatr
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : kumthon.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_9ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
Asst. Prof. Boontham Porncharoen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : boontham.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Acc_N001นางปัทมา พยุงวงค์
Mrs. Pattama Payungwong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : pattama.p@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_18ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ
Dr.Phornpravee Chansuwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : phornpravee.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_21ดร.พัทรียา เห็นกลาง
Dr.Pattareya Henklang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

E-mail : pattareya.h@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_8ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ
Dr.Pitachaya Kaneko
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : sukanya.k@rumtp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_14ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์
Asst. Prof. Pattipa Preopanich
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : pattipa.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_24ผศ.ลำใย มากเจริญ
Asst. Prof. Lumyai Magjaroen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : lumyai.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_23นางวรรณวิมล นาคทัด
Mrs. Wanwimon Naktad
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : wanwimon.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_24ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
Asst. Prof. Dr. Vansiri Prasoetthap
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : vansiri.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_19นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน
Mr. Sarayut Yimruan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : sarayuth.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_22ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
Dr.Srisuda Intamas
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-mail : srisuda.i@rmutp.as.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_25นางสมใจ ฉินธนะปทุมพร
Mrs. Somjai Chintanapatumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : somjai.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_1นางสมศรี เวิ่นทอง
Mrs. Somsri Woenthong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : somsri.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_2นางสาวสโรชิน แผ้วพลสง
Miss Sarochin Pawponsong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : sarochin.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_20ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
Asst. Prof. Sujai Pornjermkul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

E-mail : sujai.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_6ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
Dr.Suwit Waitip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

E-mail : suwit.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302 ,2346
Acc_16ผศ.อมรศิริ ดิสสร
Asst. Prof. Amornsiri Dissorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : amornsiri.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.