หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทำงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจำคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกัลยาณ์ ภูวนันท์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 -12.30น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.