การประชุมหารือความร่วมมือ ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560)  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ ร่วมหารือ กับ H.E Mr. Saif  Alshamisi เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมือทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว รวมไปถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักธุรกิจและประชาชนที่สนใจทั้งสองประเทศ และยินดีเข้าร่วมดำเนินงานจัดทำ Road map ร่วมกันเพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นรูปธรรม ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก