“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2” ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยากร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.