จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีมุฑิตาจิต “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมจัด พิธีมุฑิตาจิต “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐ แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่ ๑.) ผศ.จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี ๒.) ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ ๓.) ผศ.ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์ ๔.) ผศ.ดร.ศุภฉัตร ศิริเธียร ๕.) อาจารย์เนตรนภา ปิ่นเงิน ภายในพิธีได้มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปพร้อมฟังพระธรรมเทศนา และพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นได้ทำการเปิดงานมุฑิตาจิต “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๕ ท่าน ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ อาคารมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว โดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพภายในงานเพิ่มเติม