เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

 car001

นางสาวรุ่งทิวา จักรฤทธิพงศ์
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail :-
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 car002

นายสุระศักดิ์ แย้มเดช
Mr.Surasak Yamdej
พนักงานขับรถ
E-mail :surasak_y@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 car003

นายสมพงษ์ เอี่ยมคง
Mr.Sumpong Iamkong
พนักงานขับรถ
E-mail :sompong3143@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112