การสัมนาหัวข้อเทคโนโลยียุคใหม่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยียุคใหม่ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที พิธีกรจากรายการ ล้ำหน้าโชว์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน จากนั้นทางสาขาวิชาระบบสารสนเทศได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แด่ผศ.ดร. ศุภฉัตร ศิริเธียร โดยมีคณาจารย์ในสาขาและนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน อาทิ คุณเอกวัฒน์ กิตติรัตนาพร และคุณกฤษดา มณีดำ ศิษย์เก่า สารสนเทศรุ่นที่ 1 โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา :งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก