เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (หน่วยเลือกตั้งที่ 2)

dsc_3876มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 2 (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ได้เดินทางมายังคูหาเลือกตั้งเพื่อตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง และในเวลา 15.00 น. ได้เปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก